Прием 2020 г. в Магистърска програма „Актуална русистика“

КАНДИДАТСТВАНЕ  за магистърска програма „Актуална русистика“ При кандидатстване в програмата са необходими следните документи: попълнено заявление за кандидатстване (вж. по-долу); копие на дипломата за завършено средно образование; копие на последната… Read more »

Прием 2020 г. в Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“

КАНДИДАТСТВАНЕ  за магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“ При кандидатстване в програмата са… Read more »

Държавен изпит МАГИСТРИ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Изпитен протокол / 15.07.2020 г. Дата: 15.07.2020  Час: 10.00  Зала: 8 ауд. Писмен Държавен изпит Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ № Фак…. Read more »

Резултати от ДИ по руски език и литература – 14.07.2020

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Приложна лингвистика,  Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с информационни технологии       … Read more »

Държавни изпити

Юлска Държавна изпитна сесия, уч. 2019-2020 г.   Писмен ДИ по руски език и литература (бакалаври)     14.07.2020, 9.00 ч., 8 ауд.   Писмен ДИ в Магистърска програма „Езиково… Read more »

ПУШКИН: ВДЪХНОВЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА

Историята на един кулминационен момент от творческата биография на гениалния руски класик Александър Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) е парадоксално (или може би закономерно) свързана с една карантина поради избухналата… Read more »

Държавен изпит в магистърската програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

Държавните изпити в магистърската програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ ще се проведат на 15 юли и 26 септември 2020 г., начален час – 10 ч. Залите ще… Read more »

Становище на КС за провеждане на дистанционен изпит по ПКРЕ

ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ПКРЕ (уч. 2019-2020, II семестър) Извънредната ситуация позволи известна свобода на преподаване – избор на платформа, облекчение или трансформации на компоненти. Справедлива обаче е позицията… Read more »

„Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” – 2020

Филологическият факултет и Катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” имат честта и удоволствието да поздравят участниците в Състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка” – 2020, както… Read more »