Приемни часове на преподавателите от катедрата

ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА
ръководител на катедрата
Вторник: 14 – 16 ч., 6. каб.
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда: 14 – 16 ч., каб. 5
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Четвъртък: 10 – 12 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Сряда: 10:30 – 12:30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Петък: 11:45 – 13:45 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Понеделник: 15 – 16:30 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Вторник: 8:30 – 9:30 ч., каб. 1
Четвъртък: 15:30 – 16:30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Вторник: 13 – 15 ч., каб. 3 (1. седм.)
Вторник: 11:30 – 13:30 ч., каб. 3 (2. седм.)
Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА Вторник: 10:30 – 11:30 ч., каб. 5
Сряда: 10:30 – 11:30 ч., каб. 5 (1. седм.)
Ас. ЕЛИЦА МИЛАНОВА Сряда: 13:30 – 15:30 ч., 516. с. з. (Нова сграда) (1. седм.)
Четвъртък: 15 – 17 ч., 516. с. з. (Нова сграда) (2. седм.)
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВАВторник: 12 – 13 ч., каб. 4
Сряда: 10:30 – 11:30 ч., каб. 4
Ас. УАН ИНВторник: 12 – 14 ч., 516. с.з. (Нова сграда)
Ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВАСряда: 12 – 13:30 ч., каб. 5
Филолог РАДА ЧОБАНОВА Понеделник – четвъртък: 9:30 – 12 ч.; 14 – 17 ч.
Петък: 9:30 – 12:30 ч.