Приемни часове на преподавателите

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА
ръководител на катедрата
Вторник: 14 – 16 ч., каб. 6
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда: 12:30 – 13:30 ч., каб. 5
Сряда: 16:30 – 17:30, каб. 5
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Сряда: 11 – 13 ч., каб. 3
Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Четвъртък: 10:30 – 12:30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Сряда: 13:15 – 15 ч., каб. 301 (Нова сграда)
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Четвъртък: 13:30 – 15 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Сряда: 8 – 10 ч., каб. 1 (нечетни седмици)
Петък: 15 – 16 ч., каб. 1 (всяка седмица)
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Вторник: 9 – 11 ч., каб. 3
Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА Вторник: 12:30 – 13:30 ч., каб. 5
Сряда: 11 – 12 ч., каб. 5
Ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА Четвъртък: 9:15 – 9:45 ч., 516. с. з. (Нова сграда)
Четвъртък: 12 – 13:30 ч., 516. с. з. (Нова сграда)
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВАПонеделник: 12 – 13 ч., каб. 301
Вторник: 12 – 13 ч., каб. 301
Ас. УАН ИНПонеделник: 13:30 – 15:30 ч., 516. с.з. (Нова сграда)
Филолог РАДА ЧОБАНОВА Понеделник – четвъртък: 9:30 – 12 ч.; 14 – 16:30 ч.
Петък: 9:30 – 12:30 ч.