Приемни часове на преподавателите

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА
ръководител на катедрата
Вторник: 14 – 16 ч., каб. 6
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Вторник: 10 – 13 ч., 316. каб.
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда: 15 – 17 ч., каб. 5
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Вторник: 12 – 14 ч., каб. 3
Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Понеделник: 13:30 – 15:30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Вторник (нечетни седмици): 11:30 – 13:30 ч., каб. 301 (Нова сграда)
Вторник (четни седмици): 10 – 12 ч., каб. 301 (Нова сграда)
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Сряда: 15 – 18 ч., 22. с. з.
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Петък: 13:30 – 15:30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Сряда: 13:15 – 15:15 ч., каб. 3
Ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА Сряда: 12 – 13:30 ч., 516. с.з. (Нова сграда)
Четвъртък: 12 – 13:30 ч., 516. с.з. (Нова сграда)
Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВАВторник: 13:30 – 14:30 ч., каб. 5
Сряда: 13:30 – 14:30 ч., 301. с. з. (Нова сграда)
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВА
Ас. УАН ИНПонеделник: 12 – 15 ч., 516. с.з. (Нова сграда)
Филолог РАДА ЧОБАНОВА Понеделник, вторник и петък: 9:30 – 12 ч.