Състав

Академичен състав

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА – ръководител на катедрата  Ректорат каб. 6 тел. 032/ 261 455  jchakarova@yahoo.com
 julianac@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  ncherneva9@gmail.com
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ  Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  neychev@abv.bg
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  majakuzova@abv.bg
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Ректорат каб. 1 тел. 032/ 261 451  asyatosheva@gmail.com
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  ludmin@abv.bg
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Ректорат каб. 4 тел. 032/ 261 453 milenalub@abv.bg
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Ректорат каб. 1 тел. 032/ 261 451  vest_etropole21@abv.bg
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  encho_1@abv.bg   tilev.encho@gmail.com
Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  vladislavak@abv.bg
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВА Ректорат каб. 4 тел. 032/ 261 453  margaritakk@abv.bg
Сектор „Китаистика“

Ас. ЕЛИЦА МИЛАНОВА Ректорат тел. 032/ 261 elimilanova@abv.bg
Секретар на катедрата

РАДКА ЧОБАНОВА Ректорат каб. 1 тел. 032/ 261 451 rada.chobanova@gmail.com