Състав

Академичен състав

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА – ръководител на катедрата  Ректорат, каб. 6 тел. 032/ 261 455 j.chakarova@uni-plovdiv.bg

jchakarova@yahoo.com

Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Ректорат, каб. 5 тел. 032/ 261 419 cherneva@uni-plovdiv.bg

ncherneva9@gmail.com

Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ  Ректорат, каб. 5 тел. 032/ 261 419 neychev@uni-plovdiv.bg

neychev@abv.bg

Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Ректорат, каб. 3 тел. 032/ 261 483 m_kuzova@uni-plovdiv.bg

majakuzova@abv.bg

Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Ректорат, каб. 1 тел. 032/ 261 451 a_tosheva@uni-plovdiv.bg

asyatosheva@gmail.com

Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Ректорат, каб. 3 тел. 032/ 261 483 ludmin@uni-plovdiv.bg

ludmin@abv.bg

Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Ректорат, каб. 4 тел. 032/ 261 453 milenalub@abv.bg

m_stoykova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Ректорат, каб. 1 тел. 032/ 261 451 n_hristova@uni-plovdiv.bg

vest_etropole21@abv.bg

Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Ректорат, каб. 3 тел. 032/ 261 483 e.tilev@uni-plovdiv.bg

tilev.encho@gmail.com

Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА Ректорат, каб. 5 тел. 032/ 261 419 vladislavaiv@uni-plovdiv.bg

vladislavak@abv.bg

Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВА Ректорат, каб. 4 тел. 032/ 261 453 mkutsarova@uni-plovdiv.bg

margaritakutsarova@gmail.com

Сектор „Китаистика“

Ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА Ректорат тел. 032/ 261 elimilanova@uni-plovdiv.bg

elimilanova@abv.bg

Секретар на катедрата

РАДКА ЧОБАНОВА Ректорат, каб. 1 тел. 032/ 261 451 rada@uni-plovdiv.bg