2021 година

КОМПОНЕНТИ И КРИТЕРИИ

Часть I. ЧТЕНИЕ С ПОНИМАНИЕМ – 20 очков

ЧАСТЬ II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ – 50 очков

ЧАСТЬ III. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 10 очков

ЧАСТЬ IV. СОЧИНЕНИЕ  – 20 очков

Критерии за оценяване на съчинението:

  1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност 0 – 5т.
  2. Обем (150 – 170 думи) 0 – 3 т.
  3. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката 0 – 5 т.
  4. Спазване на граматичните норми и правила 0 – 5 т.
  5. Правопис 0 – 2 т.

ОЦЕНЯВАНЕ:

0 – 10 т. – Слаб 2

11 – 13 т. – Среден 3

14 – 16 т. – Среден 3,20

17 – 19 т. – Среден 3,30

20 – 22 т. – Среден 3,40

23 – 25 т. – Добър 3,50

26 – 28 т. – Добър 3,60

29 – 31 т. – Добър 3,70

32 – 34 т. – Добър 3,80

35 – 37 т. – Добър 3,90

38 – 40 т. – Добър 4,00

41 – 43 т. – Добър 4,10

44 – 46 т. – Добър 4,20

47 – 49 т. – Добър 4,30

50 – 52 т. – Добър 4,40

53 – 55 т. – Много добър 4,50

56 – 58 т. – Много добър 4,60

59 – 61 т. – Много добър 4,70

62 – 64 т. – Много добър 4,80

65 – 67 т. – Много добър 4,90

68 – 70 т. – Много добър 5,00

71 – 73 т. – Много добър 5,10

74 – 76 т. – Много добър 5,20

77 – 79 т. – Много добър 5,30

80 – 82 т. – Много добър 5,40

83 – 85 т. – Отличен 5,50

86 – 88 т. – Отличен 5,60

89 – 91 т. – Отличен 5,70

92 – 94 т. – Отличен 5,80

95 – 97 т. – Отличен 5,90

98 –  100 т. – Отличен 6,00