Приложна лингвистика (английски и руски език)

  1. курс
ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
2. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
3. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Морфология на съвременния руски езикдоц. д-р Ю. Чакърова
гл. ас. д-р Е. Тилев
7.02.2021 г., 9 ч.
E-portal, Classroom: jc4on7j
3.09.2021 г., 9,30 ч., каб. 324.09.2021 г., 8,30 ч., каб. 34. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Съвременен руски език (Синтаксис)доц. д-р М. Кузова5.02.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx
02.09.2021, 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx
19.09.2021, 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx