Лингвистика с маркетинг (английски и руски език)

  1. курс
ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
2. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
3. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Морфология на съвременния руски езикдоц. д-р Ю. Чакърова
гл. ас. д-р Е. Тилев
7.02.2021 г., 9 ч.
E-portal, Classroom: jc4on7j
3.09.2021 г., 9,30 ч., каб. 324.09.2021 г., 8,30 ч., каб. 34. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия