Български език и руски език (задочно обучение)

  1. курс
ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Л. Минкова
гл. ас. д-р Е. Тилев
хон. ас. К. Ганева
8.05.2021 г., 9 ч., 9. сем. зала (Ректорат на ПУ)11.06.2021 г., 9 ч.27.06.2021 г., 9 ч.
ИД 4: Християнската култура и руският езикдоц. д-р А. Тошева18.04.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ5ODAxNTcxNzE5
20.06.2021 г., 10 ч.,
2. ауд.
1.07.2021 г., 10 ч.,
1. ауд.
Съвременен руски език (Фонетика)гл. ас. д-р Л. Минкова06.03.2021 г., 9 ч.29.05.2021 г., 9 ч.12.06.2021 г., 9 ч.
ФД 1: Имената на Русияас. Вл. Иванова5.06.2021 г., 10 ч., 11. с. з.20.06.2021 г., 10 ч., 22. с. з.

2. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Н. Христова: Class code 5vqk6m6
Meet link https://meet.google.com/lookup/f6duotgrlf
Поща:
n_hristova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Е. Тилев
https://meet.google.com/lookup/gsv3r5p7e5

ас. В. Иванова
https://meet.jit.si/VLIvanovaleksika
25.04.2021 г., 9 ч.20.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.27.06.2021 г., 9 ч., 11. с. з.3. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
4. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Е. Тилев
ас. В. Иванова
хон. ас. И. Георгиева
15.05.2021 г., 9 ч.5.06.2021 г., 9 ч., 11. с. з.19.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.
ИД 6: Функционална граматика на руския езикдоц. д-р А. Тошева25.09.2020 г., 14 ч.6.06.2021 г., 9 ч.
каб. 1
19.06.2021 г., 9 ч.
каб. 1
ИД 6гл. ас. д-р Л. Минкова27.02.2021 г., 11 ч.20.06.2021 г., 11 ч.27.06.2021 г., 11 ч.
ФД 4гл. ас. д-р Л. Минкова27.02.2021 г., 11 ч.20.06.2021 г., 11 ч.27.06.2021 г., 11 ч.