Руска филология (задочно обучение)

  1. курс
ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Л. Минкова
гл. ас. д-р Е. Тилев
хон. ас. К. Ганева
8.05.2021 г., 9 ч., 9. сем. зала (Ректорат на ПУ)11.06.2021 г., 9 ч.27.06.2021 г., 9 ч.
ИД 1: Християнската култура и руският езикдоц. д-р А. Тошева18.04.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ5ODAxNTcxNzE5
20.06.2021 г., 10 ч.,
2. ауд.
1.07.2021 г., 10 ч.,
1. ауд.
Съвременен руски език (Фонетика)гл. ас. д-р Л. Минкова06.03.2021 г., 9 ч.29.05.2021 г., 9 ч.12.06.2021 г., 9 ч.
ФД 1: Имената на Русияас. Вл. Иванова5.06.2021 г., 10 ч., 11. с. з.20.06.2021 г., 10 ч., 22. с. з.

2. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Н. Христова: Class code 5vqk6m6
Meet link https://meet.google.com/lookup/f6duotgrlf
Поща:
n_hristova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Е. Тилев
https://meet.google.com/lookup/gsv3r5p7e5

ас. В. Иванова
https://meet.jit.si/VLIvanovaleksika
25.04.2021 г., 9 ч.20.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.27.06.2021 г., 9 ч., 11. с. з.

3. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Н. Христова
гл. ас. д-р Е. Тилев
ас. В. Иванова
15.05.2021 г., 10 ч. 19.06.2021 г., 10 ч., 22. с. з.27.06.2021 г., 10 ч., 11. с. з.
Морфология на съвременния руски езикгл. ас. д-р Е. Тилев8.11.2020 г., 9:30 ч.5.06.2021 г., 9:30 ч., каб. 3 (Катедра по руска филология)12.06.2021 г., 9:30 ч., каб. 3 (Катедра по руска филология)
Историческа граматика на руския езикдоц. д-р А. Тошева21.11.2020 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTY3MTQ3OTMyMzk1
6.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.19.06.2021 г., 10 ч., каб. 1
ФД 4: Функционална граматика на руския езикдоц. д-р А. Тошева25.09.2020 г., 14 ч.6.06.2021 г., 10 ч.
каб. 1
19.06.2021 г., 10 ч.
каб. 1
Руска литература на ХIХ векхон. ас. Т. Атанасова
ас. Вл. Иванова
5.06.2021 г., 13 ч., 11. с. з.3.07.2021 г., 13 ч., 22. с. з.5.09.2021 г., 13 ч.
Методика на обучението по руски език и литературагл. ас. д-р Л. Минкова13.03.2021 г., 11 ч.13.06.2021 г., 11 ч.27.06.2021 г., 11 ч.

4. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Практически руски езикгл. ас. д-р Е. Тилев
ас. В. Иванова
хон. ас. И. Георгиева
15.05.2021 г., 9 ч.5.06.2021 г., 9 ч., 11. с. з.19.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.
История на руския книжовен езикдоц. д-р А. Тошева24.10.2020 г., 10 ч.5.06.2021 г., 9 ч., 22. с. з.19.06.2021 г., 10 ч., каб. 1
ИД 6гл. ас. д-р Л. Минкова27.02.2021 г., 11 ч.20.06.2021 г., 11 ч.27.06.2021 г., 11 ч.
ФД 4гл. ас. д-р Л. Минкова27.02.2021 г., 11 ч.20.06.2021 г., 11 ч.27.06.2021 г., 11 ч.