Руска филология (редовно обучение)

  1. курс
ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
2. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
3. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Историческа граматика на руския езикдоц. д-р А. Тошева4.02.2021 г., 10 ч. https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyNzQy3.09.2021 г., 10 ч. https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyNzQy23.09.2021 г., 10 ч. https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyNzQy
Морфология на съвременния руски езикдоц. д-р Ю. Чакърова
гл. ас. д-р Е. Тилев
7.02.2021 г., 9 ч.
E-portal, Classroom: jc4on7j
3.09.2021 г., 9,30 ч., каб. 324.09.2021 г., 8,30 ч., каб. 3
ФД 5: Функционална граматика на руския езикдоц. д-р А. Тошева14.01.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyODI1
5.09.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyODI1
20.09.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM2MDkyODI1

4. курс

ДисциплинаПреподавателРедовна сесияПоправителна сесияЛиквидационна сесия
Съвременен руски език (Синтаксис)доц. д-р М. Кузова23.01.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx
02.09.2021, 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx
19.09.2021, 10 ч.
https://classroom.google.com/c/MTU3MTY1MTY3MjUx
История на руския книжовен езикдоц. д-р А. Тошева30.01.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM0OTk1NzIx
1.09.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM0OTk1NzIx
20.09.2021 г., 10 ч.
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTM0OTk1NzIx