Отчислени докторанти

Владислава Вескова Иванова

Елена Нейчева

Маргарита Константинова Куцарова

Мария Динкова Ханзърова

Зоя Георгиева Иванова