Отчислени докторанти

Владислава Вескова Иванова

Елена Нейчева

Маргарита Константинова Куцарова

Елица Димитрова Миланова

Мария Динкова Ханзърова