Ръководени дипломни работи

СПИСЪК С ДИПЛОМАНТИТЕ И ЗАГЛАВИЯТА
НА РЪКОВОДЕНИТЕ ДИПЛОМНИ РАБОТИ
ОТ ДОЦ. Д-Р ЮЛИАНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА

Магистърски програми „превод за европейските институции“ и „превод и интеркултурна комуникация“
Елена Николова. Наивна и научна картина на света (На основата на превод от руски на български на част от монографията на О. Корнилов „Языковые картины мира как производные национальных менталитетов“). Ноември 2007.
Росица Русева. Съвременни тенденции при предаване на английски собствени имена на български език. Септември 2009.
Кристина Бузова. Митологичното съзнание като начин за овладяване на света. Септември 2009.
Магдалена Хубчева. Афиксалните неологизми в английския език. Септември 2009.
Ивелина Балтова. Особености при превода на художествен текст от английски на български език (наблюдения над превода на част от романа на Дж. Тропър „Как се говори с вдовец“). Септември 2010.
Боряна Тенчева. Езикът като социокултурна идентичност (въз основа на превод на научен текст от руски език в областта на интеркултурната комуникация). Септември 2010.
Светлана Съртоманлиева. Стереотипът като една от причините за комуникативни несполуки в интеркултурната комуникация. Септември 2010.
Мария Сотирова. Пространствени и непространствени отношения на предлозите в английския език през призмата на когнитивната лингвистика. Септември 2010.
Тодор Ангелов. Преводи на медицински текстове от английски и немски език на български език. Ноември 2013.
Аделина Димитрова. Филмов превод. Субтитриране. Ноември 2014.
Теодора Ненева. Названия на цветовете в различните езици като отражение на културата на техните носители. Ноември 2014.
Иво Арианов. Универсалност и специфичност при цветовете в езиковата картина на света в английския език на фона на френския и българския език (в процес на подготовка).
Аделина Бузова. Особености при превод на художествен текст (въз основа на превода на „Саня или двойная свадьба“ от М. Лвова) (в процес на подготовка).
Верка Игнатова. Лингвистично изследване на диалога като средство за комуникация („Пет реки“ на В. Ерофеев и преводът му на български) (в процес на подготовка).

Магистърска програма „Актуална русистика“
Олга Моллова. Функционально-семантическая категория детерминативности в болгарском и русском языках. (в процес на подготовка).
Маргарита Куцарова. Функционально-семантическая категория коментативности в болгарском и русском языках (в процес на подготовка).

Магистърска програма „културни и социални дейности в туризма“
Юлия Кромберг. Разходка из Несебър с аудиогид. Ноември 2007.
Цветелина Кушева. Страната на Изумрудения остров. Култура и традиции на Ирландия. Ноември 2007.
Екатерина Йорданова. Култура и менталност на Япония. Ноември 2007.
Екатерина Михайлова. Магическата Англия: традиции и култура. Май 2008.
Радослава Цветанова. Туристическа дестинация Австрия – традиции и символи на културната история. Октомври 2008.
Десислава Петрова. Дестинация: Португалия. Култура и традиции. Май 2009.
Иво Цветков. В търсене на щастието в страната на дракона (Кралство Бутан). Декември 2010.
Андреана Дерменджиева. Същност, особености и проблеми с развитието на туризма в Тайланд. Май 2011.
Росица Ковачева. Културни аспекти и развитие на туризма в Андалусия, Испания. Май 2011.
Мануела Димитровска. Белгия – отвъд очакванията. Декември 2011.
Виолета Апостолова. Испания: същност, народопсихология и туризъм. Декември 2011.
Цветомира Стоянова. Чехия – иди, виж и се върни! Ноември 2012.
Валерия Жечева. Дестинация България. Профил на туриста – състояние и тенденции. Юни 2013.
Донка Минкова. Система за качество на туристическия продукт. Методика и стратегии за разработка (в процес на подготовка).