Кодове на учебните дисциплини на гл. ас. д-р Н. Христова

      Коментарите са изключени за Кодове на учебните дисциплини на гл. ас. д-р Н. Христова

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА – РЯ III курс РФ + БЕРЕ Class code: tgs3f5d

ФД МЕЖДУЕЗИКОВА АСИМЕТРИЯ –  II ПЛ + III РФ Class code: vuw5ux5

 Лексика III ЛБА, ЛМ и ПЛ Class code: kc3gggs

ПРАКТИЧЕСКИ ИТАЛИАНСКИ II Class code: rgzyk6k

ПРАКТИЧЕСКИ РУСКИ 4 курс РФ + БЕРЕ Class code: dmfzv3u

ПРЕВОД IV ЛБА + ЛМ dg5epbp

Превод IV ПЛ + ЛИТ Class code: u6tomwj

Странознание на Италия Беит + ПЛ + ИЧЕ Class code: zkh7uzy

ЗАДОЧНО:

III РФ + БЕРЕ Class code  5vqk6m6

IV РФ Class code  nvgt42h