Създаване на акаунт към @uni-plovdiv.bg

      Коментарите са изключени за Създаване на акаунт към @uni-plovdiv.bg

Уважаеми колеги преподаватели и студенти във Филологическия факултет,

Съгласно решение № 10 от заседание на Академичния съвет на ПУ от 20.07.2020 г. се препоръчва на всички преподаватели и студенти в ПУ да си направят електронни пощи към домейна на Университета @uni-plovdiv.bg.

Потребителите, които нямат такъв акаунт, могат да си създадат на https://e-portal.uni-plovdiv.bg.

Това е необходимо не само за да се демонстрира принадлежност към Институцията, но и с оглед на многото възможности, които новата поща предоставя (пространство, оперативност, инструменти, достъп до важни образователни продукти и др.). Поради възможността от въвеждане на електронно обучение в интервали от време и по определени дисциплини академичното ръководство на Факултета горещо препоръчва да се възползвате от тази услуга на УИЦ.

Разработен е и електронен портал https://e-portal.uni-plovdiv.bg от УИЦ, чрез който се осъществява достъп до общи информационни системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ като:

  • Достъп до електронна среда G Suite за организация на учебния процес за дистанционно обучение;
  • Активиране/деактивиране на VPN (за служители на ПУ);
  • Информация за актуални новини, събития и съобщения, свързани с Университета;
  • Проверка на здравноосигурителен статус (за студенти);
  • Проверка на платени такси (за студенти);
  • Актуална информация за настоящия студентски статус в образователния процес (за студенти) и др.

Достъп до платформата се осъществява чрез акаунт към uni-plovdiv.bg

Платформата може да бъде използвана от всички служители на ПУ, както и от действащи, прекъснали и семестриално завършили студенти.

За възникнали въпроси може да се обръщате към служителите в УИЦ и на телефони 032/261 305, 032/261 287, 032/261 205.

От ръководството на Факултета