Прием 2020 г. в Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“

      Коментарите са изключени за Прием 2020 г. в Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“

КАНДИДАТСТВАНЕ

 за магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“

При кандидатстване в програмата са необходими следните документи:

  • попълнено заявление за кандидатстване (вж. по-долу);
  • копие на дипломата за завършено средно образование;
  • копие на последната диплома за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните и природните  науки (или уверение за завършена ОКС за студентите, които още не са получили дипломите си);
  • международно признат сертификат за владеене на избрания чужд език (ниво В1 или по-високо) (за кандидатите, които не са завършили езикова гимназия и нямат оценка от държавен изпит по съответния език);
  • квитанция за платена кандидатстудентска такса.

Приемът на документи започва на 20 юли 2020 година.

            До края на месец юли може да подадете документи в дните понеделник и сряда от 10,00 до 13,00 часа при административния координатор на програмата Р. Чобанова (в каб. 1 на Катедрата по руска филология в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, постройката  в южния двор. Телефон за контакт: 032 261 451.

От 20 юли до края на август може да кандидатствате за прием в програмата и   онлайн. При кандидатстване онлайн трябва да изпратите сканирани копия на посочените документи на имейл: rada@uni-plovdiv.bg .

Графикът за прием на документи от септември 2020 г. ще бъде обявен допълнително.

  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”       Филологически факултет

ЗАЯВЛЕНИЕ

От:………………………………………………………………………………………………..

Постоянен адрес:………………………………………………………………………..

Телефон:…………………………………………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………………..

Завършена бакалавърска (магистърска) програма по:

 ……………………………………………………………………

Със среден успех от дипломата:………….

От държавните изпити:…………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Моля да бъда приет(а) в магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма със засилено изучаване на …………………………………………. език“ (моля, впишете избрания от вас език от предлаганите за изучаване в програмата: английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски, френски).

Към заявлението прилагам:

– ксерокопие от дипломата за средно образование;

–  ксерокопие от дипломата за завършено висше образование / уверение за завършена ОКС (моля, подчертайте вида на приложения документ);

– вносна бележка за платена кандидатстудентска такса;

– други: ………………………………………………

Дата: …………………………………………………….    Подпис:…………………………………..