Държавен изпит по руски език и литература

      Коментарите са изключени за Държавен изпит по руски език и литература

Уважаеми студенти,

Обявяваме датите за провеждане на държавния изпит по руски език и литература през 2020 г. по специалности:

Специалности: Руска филология (редовно и задочно), Български език руски език (редовно и задочно), Руски език и западен език, Приложна лингвистика с втори чужд език руски, Лингвистика с маркетинг с втори чужд език руски, Лингвистика с бизнес администрация с втори чужд език руски, Лингвистика с информационни технологии с втори чужд език руски

ДАТИ: 14.07.2020 г. (вторник), 9 ч. – писмен изпит

23.09.2020 г. (сряда), 9 ч. – писмен изпит

Залите ще бъдат обявени допълнително.

За да бъдете допуснати до държавния изпит, трябва предварително да подадете заявление при инспекторката на съответната специалност. Това се извършва според графика, посочен на сайта на Филологическия факултет.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА