Удължаване на срока за записване в магистърски програми

      Коментарите са изключени за Удължаване на срока за записване в магистърски програми

Уважаеми студенти,

информираме Ви, че срокът за записване в магистърските програми във Филологическия факултет, администрирани от Катедрата по руска филология, е удължен до 5 ноември 2019 г. Предлагаме на Вашето внимание следните специалности:

Актуална русистика – 2 семестъра
Превод за европейските институции (с два чужди езика) – 2 семестъра
Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език) – 2 семестъра
Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика) – 3 семестъра
Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (с английски, немски, руски, френски, италиански, испански, китайски, турски език) – 2 семестъра

Краен срок за записване – 5 ноември 2019 г.