Записване за магистърски програми във Филологическия факултет

      Коментарите са изключени за Записване за магистърски програми във Филологическия факултет

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че продължава записването за магистърските програми във Филологическия факултет, администрирани от Катедрата по руска филология. Предлагаме на Вашето внимание следните специалности:

Актуална русистика – 2 семестъра
Превод за европейските институции (с два чужди езика) – 2 семестъра
Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език) – 2 семестъра
Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика) – 3 семестъра
Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (с английски, немски, руски, френски, италиански, испански, китайски, турски език) – 2 семестъра

Краен срок за записване – 10 октомври 2019 г.