Държавен изпит по руски език и литература

      Коментарите са изключени за Държавен изпит по руски език и литература

Уважаеми студенти,

Обявяваме датите за провеждане на държавния изпит по руски език и литература през 2019 г. по специалности:

Специалности: Руска филология (редовно и задочно), Български език руски език (редовно и задочно), Руски език и западен език, Приложна лингвистика с втори чужд език руски, Лингвистика с маркетинг с втори чужд език руски, Лингвистика с бизнес администрация с втори чужд език руски, Лингвистика с информационни технологии с втори чужд език руски и магистърска програма „Учител по руски език“.

ДАТИ: 08.07.2019 г. (понеделник), 9 ч. – писмен изпит

25.09.2019 г. (сряда), 9 ч. – писмен изпит

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Датите за консултации с преподаватели от Катедрата ще бъдат обявени допълнително.