МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

      Коментарите са изключени за МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

На вниманието на дипломираните бакалаври (и магистри, които желаят да допълнят квалификацията си с още една магистърска диплома)

Ако

  • владеете един или няколко чужди езика и планирате да свържете с тях кариерата си в бъдеще
  • мислите сериозно за професионалната си реализация и искате да увеличите възможностите за успех чрез придобиване на магистърска степен

Остават само две седмици до крайния срок за подаване на документи за магистратури, разработени от специалисти в катедрата по руска филология и центъра за езици и интеркултурна комуникация във филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски!

Имате избор сред богата палитра от програми с различни езици.

  • За тези, чийто основен фокус е научноизследователската работа:

Магистърска програма АКТУАЛНА РУСИСТИКА. Повече подробности вижте тук.

 

  • За тези, които предпочитат реализация като преводачи (Избор от следните езици: английски / испански / италиански / немски / руски / френски):

Магистърска програма ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ  (с два чужди езика). Повече подробности вижте тук.

Магистърска програма ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с един чужд език). Повече подробности вижте тук.

Магистърска програма ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с два чужди езика). Повече подробности вижте тук.

 

  • За тези, които планират да приложат чуждоезиковите си компетенции в сферата на туризма (Избор на един от следните езици: английски / испански / италиански / китайски / немски / руски / френски):

Магистърска програма ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА. Повече подробности вижте тук.