Откриване на академичната 2018-2019 година

      Коментарите са изключени за Откриване на академичната 2018-2019 година

След официалното откриване на новата академична 2018-2019 година от 11 ч. в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 28.09.2018 г.  ви очакваме за приветствие и информация от преподаватели във Филологическия факултет от 12 часа в следните зали на Нова сграда (бул. България 236):

301 кабинет (Център за руски език и култура) –  студентите от специалностите Руска филология (редовно и задочно обучение) и Български език и руски език (редовно и задочно обучение);

323 аудитория – студентите от специалност Приложна лингвистика;

324 аудитория – студентите от специалностите Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг;  Лингвистика с бизнес администрация.