КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

      Коментарите са изключени за КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

К О Н С У Л Т А Ц И И 

ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И  ЛИТЕРАТУРА

                                 (26 септември 2017 година 9,00 часа)                                   

доц. д-р Юлиана Чакърова: 25.09.   12.00 – 14.00 ч. (каб. 316)

доц. д-р Николай Нейчев:  21.09.  15.00 – 17.00 ч. (каб. 5)

доц. д-р Надя Чернева:        25.09.     9.00 – 11.00 ч. (каб. 316)

гл.ас. д-р Майя Кузова:       21.09.   13.00 – 15.00 ч. (каб. 3)