Важно съобщение – за студентите, които са се дипломирали през 2016 г.

      Коментарите са изключени за Важно съобщение – за студентите, които са се дипломирали през 2016 г.

Всички студенти ОКС „Бакалавър“, които са се дипломирали през 2016 г. от специалностите: Български език и руски език – редовно и задочно, Руска филология – редовно и задочно

от 12.12.2016 г. до 20.02.2017 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.