МАГИСТРАТУРИ

      Коментарите са изключени за МАГИСТРАТУРИ

Продължава приемането на документи за магистърски програми с руски език:

АКТУАЛНА РУСИСТИКА

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за специалисти)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (за педагози)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за неспециалисти)

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА

КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА (със засилено изучаване на руски, английски, немски или френски език)

Информация за сроковете за подаване на документите във Филологическия факултет може да намерите тук.