Резултати от Държавен изпит по руски език и литература, 29.09.2016 г.

      Коментарите са изключени за Резултати от Държавен изпит по руски език и литература, 29.09.2016 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТА: 29.09.2016 г.

 

    №               Име Оценка
Руска филология (редовно обучение)
 1. Златина Стоянова Рангелова 4
2. Венета Георгиева Райнова 4
3. Изабела Живкова Иванова 2
4. Екатерина Добрева Добрева 5
5. Неделина Костадинова Дърмонска 4
6. Дафинка Тодорова Паунова 4
7. Елена Руменова Зелямова 5
Руска филология (задочно обучение)

8.

Вероника Теодорова Астарджиева 3
Български език и руски език (редовно обучение)

9.

Петя Йорданова Вълчева 5
10. Иванка Райчева Топузлиева 3
11. Мария Николаева Армазова
Български език и руски език (задочно обучение)

12.

Надя Радкова Пенсова 2

13.

Антоанета Димитрова Ташева 5
Приложна лингвистика

14.

Мария Ясенова Янчева 4

15.

Мариела Неделчева Видева 4

16.

Ирина Сергеева Климова 6

17.

Мариела Георгиева Георгиева 2

18.

Мишел Атанасова Шивачева 5
Руски език и западен език

19.

Йорданка Костадинова Насташова 4

20.

Десислава Светлозарова Маринова 2

21.

Божидара Христова Христова 5

22.

Паула Стефанова Панайотова 4

23.

Антоанета Николаева Николова 3