Daily Archives: 16.02.2021

Компоненти и критерии при провеждането на състезанието „Я знаток русского языка“ – 2021 г.

КОМПОНЕНТИ И КРИТЕРИИ Часть I. ЧТЕНИЕ С ПОНИМАНИЕМ – 20 очков ЧАСТЬ II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ – 50 очков ЧАСТЬ III. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 10 очков ЧАСТЬ IV. СОЧИНЕНИЕ  – 20… Read more »