Daily Archives: 17.07.2020

Прием 2020 г. в Магистърска програма „Актуална русистика“

КАНДИДАТСТВАНЕ  за магистърска програма „Актуална русистика“ При кандидатстване в програмата са необходими следните документи: попълнено заявление за кандидатстване (вж. по-долу); копие на дипломата за завършено средно образование; копие на последната… Read more »