IN MEMORIAM

На 17 ноември 2020 г. ни напусна нашата скъпа колега гл. ас. Диана Шкодрова. Тя бе дългогодишен член на Катедрата по руска филология и преподавател по руски език, който остави… Read more »

Създаване на акаунт към @uni-plovdiv.bg

Уважаеми колеги преподаватели и студенти във Филологическия факултет, Съгласно решение № 10 от заседание на Академичния съвет на ПУ от 20.07.2020 г. се препоръчва на всички преподаватели и студенти в… Read more »

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В МП

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет Изпитен протокол № 2 от 26.09.2020 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Дата: 26.09.2020 Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ № Фак. номер Оценка… Read more »

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЛЕГИ РУСИСТИ! ДОБРЕ ДОШЛИ, ПЪРВОКУРСНИЦИ! Ние, Вашите преподаватели, очакваме с нетърпение новите академични срещи с Вас! Вярваме, че потребността Ви от висококачествени, практични и актуални знания… Read more »

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИ

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (задочно обучение), Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с… Read more »

Държавен изпит

Държавният изпит в МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски, френски език)“ ще се състои на 26 септември… Read more »

Държавен изпит

Държавният изпит по руски език и литература ще се състои на 23.09.2020 г. (сряда) от 9.00 ч. в 10 аудитория (Ректорат)

Прием 2020 г. в Магистърска програма „Актуална русистика“

КАНДИДАТСТВАНЕ  за магистърска програма „Актуална русистика“ При кандидатстване в програмата са необходими следните документи: попълнено заявление за кандидатстване (вж. по-долу); копие на дипломата за завършено средно образование; копие на последната… Read more »

Прием 2020 г. в Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“

КАНДИДАТСТВАНЕ  за магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на английски, испански, италиански, китайски, немски, руски, турски или френски език)“ При кандидатстване в програмата са… Read more »

Държавен изпит МАГИСТРИ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Изпитен протокол / 15.07.2020 г. Дата: 15.07.2020  Час: 10.00  Зала: 8 ауд. Писмен Държавен изпит Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ № Фак…. Read more »