In memoriam

На 1 януари 2022 г. ни напусна доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова. Авторитетен учен и преподавател, възпитал поколения русисти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Спаска Злачева остави ярка следа… Read more »

ВАЖНО! Магистърски програми – уч. 2021-2022

Напомняме, че текат сроковете за подаване на документи и записване в магистърските програми на Филологическия факултет (30.08.2021 – 20.10.2021 г.). Програмите, предлагани от Катедрата по руска филология, са: АКТУАЛНА РУСИСТИКА… Read more »