Приемни часове на преподавателите от катедрата

 ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА ръководител на катедрата Понеделник: 16,00-17,00 ч. – каб. 6

                           17,00-18,00 ч. – 316 каб.

Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда:  15,00 –17,00 ч., каб. 5
Гл. ас. д-р МАЙЯ КУЗОВА Четвъртък: 13,30-15,30 ч. , каб. 3
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Сряда: 15,00 – 17,00 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Вторник І седмица: 9,00 – 10,30 ч., каб. 4

Четвъртък: 15,00 – 16,00 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Сряда:  8,30 – 10,30 ч., каб. 1
Ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА Вторник: 10,15 – 12,15 ч., каб. 5
Ас. МАРИЯ КРЪСТЕВА Вторник: 13,30 – 14,30 ч., каб. 4

Четвъртък: 13,30 – 14,30 ч., каб. 4
Ас. д-р РУМЯНА ЧОЛАКОВА Петък: 15,00 – 17,00 ч., 516 с.з. (Нова сграда)
Филолог  РАДА ЧОБАНОВА Понеделник-четвъртък: 9,30  – 12,00 ч.;                                                     14,00 -17,00 ч.
Петък: 9,30 -12,30 ч., каб. 1