Приемни часове на преподавателите от катедрата

ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА ръководител на катедрата Вторник: 13,30 – 14,30 ч., 316. каб.
14,30 – 15,30 ч., 6. каб.
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Понеделник: 11,00 – 13,00 ч., 316. каб.
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда: 14,00 – 16,00 ч., каб. 5
Гл. ас. д-р МАЙЯ КУЗОВА Понеделник: 15,00 – 17,00 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Сряда: 10,00 – 12,00 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Сряда: 8,00 – 9,00 ч., каб. 3
Четвъртък: 8,00 – 9,00 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Понеделник: 13,30 – 14,30 ч., каб. 4
Вторник: 12,30 – 13,30 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Понеделник: 12,30 – 13,30 ч., каб. 1
Вторник: 12,30 – 13,30 ч., каб. 1
Ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА Понеделник: 13,30 – 14,30 ч., каб. 5
Сряда: 11,00 – 12,00 ч., каб. 5
Ас. МАРИЯ КРЪСТЕВА Сряда: 10,30 – 12,30 ч., каб. 4
Ас. д-р РУМЯНА ЧОЛАКОВА Четвъртък: 11,30 – 13,30 ч., каб. 520 (Нова сграда)
Ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Вторник: 16,30 – 18,30 ч., каб. 3  
Ас. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА Сряда: 15,00 – 16,00 ч.
Четвъртък: 12,00 – 13,00 ч.
Филолог РАДА ЧОБАНОВА Понеделник – четвъртък: 9,30 – 12,00 ч.; 14,00 – 16,30 ч.
Петък: 9,30 – 12,30 ч.