Тържествено връчване на грамоти и подаръци на участниците в състезанието „Я знаток русского языка”

Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на награди на отличилите се и грамоти за участие в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” се състоя на 22 март 2015 г. в 6 аудитория на Пловдивския университет.

Отличилите се със знания по руски език бяха приветствани от доц. д-р Красимира Чакърова, заместник-декан на Филологическия факултет, която от свое име и от името на Декана на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов, както и от името на цялото деканско ръководство, от името на Ръководителя на Катедрата по руска филология доц. д-р Ю. Чакърова, поздрави присъстващите за високите резултати в състезанието и ги увери, че изборът им да учат в Пловдивския университет е правилен и желанието да изучават руския език, руската литература и култура е похвално.

Доц. д-р Красимира Чакърова сподели с присъстващите личните си впечатления за успешна реализация в страната и в чужбина на знаещи руски език възпитаници на Пловдивския университет.

Всички участници в състезанието получиха грамота за участие, сувенир-матрьошка, а отличниците в Състезанието бяха наградени с речник / руско-български и българо-руски / с пожеланието да го ползват на занятията си по практически руски език в Пловдивския университет.

 aaIMG_5089

IMG_5088

IMG_5091

IMG_5114

Резултати от състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка“

На 6 и 22 февруари 2015 г. успешно бе реализирана инициативата на Катедрата по руска филология в рамките на КСКалендар – 2015 на Филологическия факултет – Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка“.

От участвалите 56 зрелостници 45-има са с резултати Много добър /4.50/ и по-високи. С отлични резултати са :

Отличен /5.80/ – Диляна Митева Трайкова/СОУ „ Максим Горки“, Стара Загора/

Отличен /5.80/ – Марина Руменова Володченко / ЕГ „Ив. Вазов, Пловдив/

Отличен / 5.70/ – Атанаска Петрова Георгиева / ГХП „Св.Св. Кирил и Методий, Пловдив/

Отличен / 5.70/ – Валентина Славова / СОУ „ Максим Горки“, Стара Загора/

Отличен /5.70/ – Таня Юриева Минева / ЕГ „Ив. Вазов, Пловдив/

Отличен /5.60/ – Дениса Яшарова Ибрямова / ГХП „Св.Св. Кирил и Методий, Пловдив/

Отличен / 5.60/ – Юлия Иванова Петрова / ГПЧЕ „ Проф.д-р Асен Златаров“, Хасково

Отличен / 5.50/ – Патрисия Тихомирова Паскова / ГХП „Св.Св. Кирил и Методий, Пловдив/

 

 

Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на награди на отличилите се и грамоти за участие ще се състои на 22 март 2015 г. от 13.00ч. в 6 аудитория на Пловдивския университет.

 

Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”

1

 

На 22 февруари 2015 г. в 9   аудитория на Пловдивския университет се проведе Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. Това е втората реализация на инициативата на Катедрата по руска филология в рамките на Кандидатстудентския календар – 2015 на Филологическия факултет – на 6 февруари Състезанието бе проведено в СОУ” Максим Горки” , гр. Стара Загора с любезното съдействие и подкрепа на директора на училището госпожа Марияна Пенчева. В двете състезания взеха участие 64 зрелостници – от езикови гимназии и СОУ в градовете Пловдив, Стара Загора, Хасково и Бургас. Най-добре представилите се участници могат да бъдат приети за студенти във Филологическия факултет / в специалностите Руска филология и Български и руски език/ без необходимост от полагане на конкурсен изпит или държавен зрелостен изпит по руски език. Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на награди на отличилите се и грамоти за участие ще се състои на 22 март 2015 г. от 13.00ч. в 6 аудитория на Пловдивския университет.

На 22 февруари желаещите да се състезават със знания по руски език бяха приветствани от доц. д-р Красимира Чакърова, заместник-декан на Филологическия факултет, която от свое име и от името на Декана на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов , както и от името на цялото деканско ръководство, поздрави присъстващите с избора им да учат в Пловдивския университет и желанието да изучават руския език, руската литература и култура. Младите хора получиха „късметлийски” химикал и значка „Я знаток русского языка”.

Доц. д-р Красимира Чакърова пожела успех на участниците в Състезанието като изрази увереност, че днес приветства бъдещи студенти в Пловдивския университет.

2

3

 

11005951_770781252991714_1389532404_n

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР 2015-2016 г.

 

PlakatFiloEnd_2015end-END

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

 

Предлагаме на вниманието Ви информация, свързана с организирани преди сесията с кандидатстудентските изпити алтернативни възможности за кандидатстване с руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в специалностите Руска филология и Български език и руски език. В Кандидатстудентския календар 2015 на Филологическия факултет е заложено провеждането на Състезание по руски език за зрелостници със заглавие „Я знаток русского языка“ (с решение на Факултетския съвет – протокол № 169 от 1.12.2014 г.). Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание и последователност на ниво А2 – В1 според приетите от Съвета на Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Продължителността на състезанието е 2 астрономически часа. Участието е безплатно. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. С получена оценка от състезанието Много добър (4,50) или по-висока участниците ще могат веднага да се запишат в избраната от тях специалност (от посочените по-горе).

Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 22 февруари 2015 г. Начален час – 9:00 ч. Необходимо е желаещите да участват в състезанието да попълнят онлайн заявка на специализирания сайт за кандидатстудентска информация – КСК 2015, най-късно до 20.02.2015 г. (достъпът ще може да се осъществи в най-скоро време от новия сайт на Филологическия факултет: http://slovo.uni-plovdiv.net/).

При заявено желание за участие на 5 или повече ученици от дадено училище извън Пловдив работен екип от Катедрата по руска филология на Пловдивския университет има готовност да осъществи тази инициатива на място след съгласуване с ръководството на учебното заведение. В този случай очакваме да ни уведомите за желанието си на посочения по-долу адрес, а регистрацията трябва да бъде направена най-късно до три дни преди планираната за провеждането дата.

Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ (http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg) след 5.01.2015 г. ще бъде наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

 

За повече информация:

Гл. ас. д-р Милена Стойкова

milenalub@abv.bg

Служ. тел. (032) 261 756 или

(032) 261 739

Моб. тел. 0898788619

 

 

Юбилей на катедрата по Руска филология

 

 

      Уважаеми колеги,

 

Катедрата по руска филология Ви кани на

 

Кръгла маса на тема „Прагматика“,

организирана в рамките на юбилейната научна конференция в чест на 40-годишнината от създаването на Филологическия факултет.

 

 

Водеща лекция:

 

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

 

Прагматиката като генератор на нови идеи

и постоянен източник на дискусии

в лингвистиката.

 

Очакваме Ви на 11 октомври (петък) от 11 ч. в Заседателната зала.

Представяне на магистърските програми с руски език

ObiavaWEB-728x1024

За преподаватели, докторанти и студенти – възможност за публикуване на научни материали в сп. “Magister dixit”, издавано от Иркутския лингвистичен институт

Тематика ЭНПЖ «Magister Dixit»  в терминах действующей номенклатуры специальностей научных работников:


13.00.01
– общая педагогика, история педагогики и образования

13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки)

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (различные предметные области)  уровни общего и профессионального образования
19.00.07 – педагогическая психология
19.00.13 – психология развития, акмеология

10.01.01 – русская литература

10.02.01 – русский язык

10.02.04 – германские языки

10.02.05 – романские языки

10.02.19 – теория языка

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

07.00.02 – отечественная история

07.00.03 – всеобщая история

07.00.10 – история науки и техники

08.00.00 – экономические науки

09.00.00 – философские науки

 

Журналу присвоен международный стандартный номер периодических изданий

ISSN 2226-2156.
Журнал в сети