Международен методологически семинар

DSC04345

На 21 март 2013 г. катедрата по руска филология  проведе международен методологически семинар „Подготовка кадров в области перевода, межкультурной и политической коммуникации в ХХІ веке“, организиран съвместно с Нов български университет. Срещата е посветена на 40-годишнината от откриването на специалността „Руска филология“ и създаването на катедрата по руска филология в Пловдивския университет.

DSC04351

 Приветствие на Ректора

 

DSC04356DSC04388

 

 

 

DSC04363 DSC04383

 

DSC04368

DSC04396

 

 

DSC04380DSC04390

 

DSC04378

DSC04359

 

 

 

 

DSC04376

DSC04379