Резултати от ДИ, 9 юли 2018 г.

Майя Кузова   10.07.2018   Коментарите са изключени за Резултати от ДИ, 9 юли 2018 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (задочно обучение), Приложна лингвистика, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с маркетинг,

МП „Учител по руски език“

       ДАТА: 09. 07. 2018 г.

                  Име Оценка
1. Борислава Янева Кратункова 4
2. Николета Христова Чапанова 4
3. Александра Александрова Кашкина 6
4. Радка Стоянова Димитрова 2
5. Йорданка Станкова Кънева 2
6. Дафина Викторова Лющева 2
7. Стефани Костадинова Котова 4
8. Петър Иванов Иванов 4
9. Стефка Калоянова Кунева 4
10. Тодор Георгиев Караджов 2
11. Моника Венелинова Велинова 3
12. Мария Димитриос Узуниду 2
13. Мартин Цанков Кючуков 4
14. Паолина Николаева Желязкова 2
15. Антоанета Георгиева Тодорова 4
16. Зорница Николова Боева 2
17. Мариела Георгиева Георгиева 2
18. Йорданка Димитрова Жулева 6
19. Кристина Пламенова Малинова 5
20. Данаил Димитров Караиванов анул.
21. Ирина Валериевна Белева 6
22. Фатма Садик Карафеиз 6

 

График за желаещите да си видят работата: 11 юли 2018 (12.30 – 13.30, каб. 316), 16 юли 2018 (13.00 – 14.00, каб. 3).