Monthly Archives: септември 2018

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

На вниманието на дипломираните бакалаври (и магистри, които желаят да допълнят квалификацията си с още една магистърска диплома) Ако владеете един или няколко чужди езика и планирате да свържете с… Read more »

Откриване на академичната 2018-2019 година

След официалното откриване на новата академична 2018-2019 година от 11 ч. в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 28.09.2018 г.  ви очакваме за приветствие и информация от преподаватели във Филологическия факултет от 12… Read more »

Резултати от ДИ, 25.09.2018 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Лингвистика с маркетинг, Приложна лингвистика, Руски език и западен език        ДАТА: 25. 09…. Read more »

Консултации за ДИ

Консултации за ДИ (25.09.2018 г., 9.00 ч.): Доц. д-р Юлиана Чакърова – 24.09.2018, 14.00 – 16.00 ч., 316 к. Доц. д-р Надя Чернева – 20.09.2018, 11.00 – 13.00 ч., 316… Read more »