Author Archives: Майя Кузова

Резултати от ДИ, 25.09.2018 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Лингвистика с маркетинг, Приложна лингвистика, Руски език и западен език        ДАТА: 25. 09…. Read more »

Консултации за ДИ

Консултации за ДИ (25.09.2018 г., 9.00 ч.): Доц. д-р Юлиана Чакърова – 24.09.2018, 14.00 – 16.00 ч., 316 к. Доц. д-р Надя Чернева – 20.09.2018, 11.00 – 13.00 ч., 316… Read more »

Резултати от ДИ, 9 юли 2018 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (задочно обучение), Приложна лингвистика, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика… Read more »