Резултати от Държавния изпит по руски език и литература – 8.07.2019 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (редовно обучение), Лингвистика с маркетинг, Приложна лингвистика (английски език… Read more »

Торжественное вручение дипломов и наград участникам состязания „Я знаток русского языка“

Как мы объявили ранее, торжественное вручение дипломов и наград участникам в традиционном состязании „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” состоялось в последний день весенних каникул – 7 апреля. Свои знания и коммуникативные… Read more »

Награждаване на участниците в състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка”

Филологическият факултет и Катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” имат честта и удоволствието да поканят за награждаване участниците в Състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка”, както… Read more »

Промоция за бакалаври и магистри от Филологическия факултет випуск 2018

Тържеството по връчването на дипломитена завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ във Филологическия факултетще се проведе на 16 март 2019 година от 10:15 часав Спортната зала на Университетана бул. „България“ 236.

Покана „Кариерно развитие“

ПУ „Паисий Хилендарски“ и AIESEC ви канят на събитие за редактори, преводачи и мениджмънт таланти с чужди езици на 12 декември 2018 г., сряда, от 13:00 часа в зала „Компас“ на Пловдивски университет. Регистрацията е БЕЗПЛАТНА, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Участниците… Read more »